Wat is informens?

Ga terug

Informens is:

Een online platform

Informens is een online programma dat het mogelijk maakt inzetbaarheid van medewerkers in kaart te brengen.

Middels wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten wordt op 3 aspecten de gezondheidsgerelateerde inzetbaarheid gemeten:

  1. Leefstijl en vitaliteit
  2. Werkvermogen
  3. Werkgerelateerde aspecten

Naast deze subjectieve bevindingen via online vragenlijsten kunnen de medewerkers op deze 3 aspecten getest en gemeten worden.

Dit zorgt ervoor dat de medewerker op grond van deze subjectieve en objectieve metingen een heel helder beeld krijgt van zijn huidige inzetbaarheid.

Informens is zo opgebouwd dat een bedrijf of organisatie bedrijfsspecifieke vragen kan toevoegen aan de bestaande vragenlijsten.

Kwaliteit

Kwaliteit speelt een belangrijke rol binnen Informens. We werken samen met verschillende onderzoeksinstellingen, zoals Saxion Hoge scholen, Blik op Werk , UMCG, KMKA en TNO.
Wij werken continu aan het verbeteren en optimaliseren van Informens.

Een database / benchmark

Informens is de afgelopen 10 jaar gebruikt door een groot aantal medewerkers in Nederland. Daardoor is onze database groot genoeg om te werken met een eigen benchmark. Deze benchmark wordt continu geactualiseerd. Zowel de medewerker als het bedrijf kan aan de hand van algemene onderzoeksresultaten - niet zijnde persoonsgegevens welke zijn te herleiden tot een specifiek natuurlijk persoon - zien hoe een bedrijf ervoor staat qua inzetbaarheid in relatie tot andere medewerkers en/of bedrijven.

Licentie verstrekker

Informens is ontwikkeld om een goed onderbouwd Periodiek Medisch Onderzoek uit te kunnen voeren. Informens werkt met verschillende licentienemers, zoals arbodiensten, bedrijfsartsen en bedrijfsfysiotherapie netwerken.