Disclaimer

Met uiterste zorgvuldigheid is er gewerkt aan de content van onze website. Ondanks de uiterste zorgvuldigheid kan het zo zijn dat er onvolledigheden en/of onjuistheden in de informatie op deze website zitten. Indien dit het geval is, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt via info@corporate-vitality.nl. Corporate Vitality kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de content van deze website en/of websites waar naar wordt verwezen. Aan de content van deze website kunt u geen rechten ontlenen.

De rechten van het intellectueel eigendom op deze website liggen bij Corporate Vitality en haar licentiegevers. Het gebruik van de getoonde content of het delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen is alleen toegestaan als Corporate Vitality voorafgaand aan het gebruik/delen schriftelijke toestemming heeft verleend.